Các mùi hương cơ bản luôn có của Bath & Body Works

Japanese Cherry Blossom (mùi hương được yêu thích nhất)

A Thousand Wishes (top 3 mùi hương bán chạy nhất 2015)

Cherry Blossom

Mad about You

Paris Amour

Pink Chiffon

Sweet Pea

Beautiful Day

Amber Blush

Moonlight Path

Dark Kiss

Twilight Woods

Warm Vanilla Sugar

Sea Island Cotton

Pure Paradise

 

Loading...